img

Вижте новата присъда на д-р Димитров за убийството на Жоро Плъха

/
/
/
354 Views

Пловдивският апелативен съд отмени присъдата в частта, в която подсъдимият Иван Димитров беше признат за невинен по обвинението за убийство на Жоро Джевизов, извършено на 02.03.2018 г. в Пловдив, при превишаване пределите на неизбежната отбрана.

Магистратите постановиха нова присъда, с която признават подсъдимия за виновен по повдигнатото обвинение и го осъдиха на две години и шест месеца лишаване от свобода.

В останалата част, в която Димитров е признат за виновен в държането на огнестрелното оръжие и боеприпаси, без да има за това надлежно разрешение, за което е осъден на две години лишаване от свобода, присъдата е потвърдена.

На подсъдимия е определено едно общо най-тежко наказание от две години и шест месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено /условно/ с изпитателен срок от четири години.

След прочитането на присъдата, апелативните съдии изложиха в резюме мотивите си към нея, които в срок ще бъдат изготвени по предвидения в закона ред. В залата те посочиха следното:

Делото се гледа повторно от Пловдивския апелативен съд. Първият път Окръжният съд е приел, че подсъдимият държал огнестрелно оръжие и боеприпаси, без да има за това разрешение и го е осъдил на две години лишаване от свобода, условно с изпитателен срок от три години. По отношение на обвинението за убийство, извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана, подсъдимият е признат за невинен и оправдан. Прието е наличието на неизбежна отбрана. Производството тогава е проведено по реда на съкратеното съдебно следствие.

Тази присъда е отменена от Пловдивския апелативен съд и делото върнато за ново разглеждане от друг състав, поради допуснати съществени процесуални нарушения.

Сега, при повторното разглеждане, делото е протекло по общия ред. Окръжният съд отново е приел, че подсъдимият е осъществил състава на престъплението, свързано с държането на огнестрелното оръжие и боеприпаси, без да има за това надлежно разрешение, за което е осъден на две години лишаване от свобода, условно с тригодишен изпитателен срок. Димитров е оправдан по обвинението за убийството, извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана. Отново е направен извод, че той е действал при неизбежна отбрана.

На практика е произнесена идентична присъда, каквато е постановена от първия състав на Окръжния съд.

Пловдивският апелативен съд, с присъдата си днес, приема че подсъдимият е осъществил от обективна и субективна страна съставомерните признаци и на престъплението по чл. 119 вр. чл. 115 НК, а именно, че на 2 март 2018 г. в гр. Пловдив, умишлено е умъртвил Джевизов като убийството е извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана.

Това е така, понеже:

Обвинителният акт очертава рамката, в която се движи производството в съдебната фаза на наказателния процес. Фактите, посочени в него, са доказани по категоричен и безспорен начин по време на проведеното съдебно следствие, както от първоинстанционния съд, така и от настоящия съдебен състав.

Установено е непосредствено и противоправно нападение от страна на пострадалия. Със своето поведение той е провокирал подсъдимия.

Основателен е доводът в протеста, че ножът е хвърлен срещу Димитров от разстояние, а не е използван в непосредствена близост между двамата. За да отблъсне противоправното нападение, подсъдимият си е послужил с огнестрелно оръжие, годно да предизвика смърт.

Произведен е един изстрел във въздуха и два в тялото на пострадалия. Доказано е, че фаталният трети изстрел е насочен от близко разстояние към лявата половина на гръдния кош на пострадалия т.е. към жизненоважен орган, поради което резултатът бил напълно предвидим.

Поради това съдът приема за основателен доводът в протеста, че подсъдимият не само е съзнавал общественоопасния характер на деянието и е предвиждал общественоопасните последици, но е искал тяхното настъпване.

Този извод се подкрепя и от обстоятелството, че подсъдимият предварително се е въоръжил с огнестрелно оръжие, годно да причини смърт. След деянието и преди да бъде открито тялото на Джевизов, изхвърлил пистолета далеч от жилището си. Извикал е свой познат, с когото са търсили пострадалия. Опитал се е да прикрие извършеното, като помолил свидетел по делото да изтрие записите от охранителните камери.

Въз основа на всички тези категорично доказани факти, Пловдивският апелативен съд приема, че Димитров е превишил пределите на неизбежната отбрана при своята защита срещу непосредственото противоправно нападение от страна на Джевизов.

Основателно е твърдението на прокуратурата, че в случая е налице явно несъответствие на защитата с характера и опасността на нападението. Това е така, поради очевидно по-ниската степен на интензивност и сила на нападението, съпоставено с предприетите от подсъдимия действия. Категоричен е изводът, че подсъдимият е могъл да се защити, без да се налага да причинява смъртта на пострадалия.

Наказанието за това престъпление, в размер на две години и шест месеца лишаване от свобода, съдът определи при наличие на балансиращи отговорността обстоятелства т.е. към средния, предвиден в закона размер. От една страна, като смекчаващи, са отчетени, чистото съдебно минало на подсъдимия, трудовата му ангажираност, добрите характеристични данни. Като отегчаващи – времето, мястото и обстановката на деянието вкл. стрелбата с незаконно притежаван пистолет, опитите да се заличат следите от престъплението и лансираната пред разследващите първоначална версия, че изстрелите са произведени от трето лице.

Апелативните съдии изрично подчертаха, че прокуратурата в протеста е поискала условно наказание, при смекчаващи отговорността обстоятелства. В случая наказанието е определено в средния размер, предвиден в закона, въз основа жалбата на близките на Джевизов, които са поискали то да бъде определено при наличие на отегчаващи отговорността обстоятелства.

За незаконното притежаване на огнестрелно оръжие и боеприпаси, наказанието е определено в минимално предвидения размер. По отношение на него няма протест.

Магистратите направиха следното разяснение, с оглед съпоставката на наказанията за двете престъпления.

За убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана е предвидено наказание до 5 години лишаване от свобода.

За държането на огнестрелно оръжие и боеприпаси предвидената санкция е от 2 до 8 години, т. е. законодателят е решил, че това деяние е по-тежко и съдът прилага закона такъв какъвто е.

Съгласно изискванията на наказателния кодекс, е определено едно общо най-тежко наказание в размер на две години и шест месеца лишаване от свобода.

С оглед всички посочени по-горе смекчаващи отговорността обстоятелства и предвид на това, че досега подсъдимият не е осъждан на лишаване от свобода за престъпления от общ характер, съдът приема, че целите на наказанието могат да се постигнат и без то да бъде изтърпяно ефективно. Поради това и неговото изпълнение е отложено с изпитателен срок от четири години.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок от днес пред Върховния касационен съд.

Източник: Пловдив 24

Твоят коментар

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *