Етикет: Вълшебно място на нашето море: Водата е сълза пясъкът – ситен и фин