img

Какви са правата и задълженията ни, ако ни викнат в запас?

/
/
/
239 Views

При повикване на активна служба в доброволния резерв на страната ни, резервистът се смята в неплатен отпуск за времето на службата, включително в деня на откриването и връщането, обясни експертът по трудово право д-р Тодор Капитанов в платформата си mywork.bg.

Службата в резерва на армията се дели на активна и разположение за активна такава.

Първата включва период от време, през който резервистът и техниката-резерв са извикани в състава на военните формирования от въоръжените сили на страната, за да изпълнят конкретни задачи, или за да придобият специална военна подготовка, да се обучават в курсове за повишаване на квалификацията или, за да се преквалифицират.

Докато разположението за активна служба е време, през което резервистът и техниката не са извикани да отслужват, но пък са в готовност за изпълнение.

За времето на активната служба резервистът има статус на военнослужещ като правата и задълженията му съответстват на длъжността, която заема. Поради тази причина той получава основно и допълнителни възнаграждения или част от тях, спрямо продължителността на службата, която пък се зачита за трудов стаж от първа категория.

В случай, че тя продължи повече от 15 календарни дни, то резервистът има право на два дни неплатен отпуск преди заминаването и два след завръщането си, като за това му се плаща от бюджета на Министерството на отбраната, посочва Капитанов.

При обявяване на извънредно положение в страната или в част от нея, резервистите и техниката, които са включени в решение на НС или в указ на президента, се извикват на активна служба.

Службата в запаса пък е период от време, през който техниката и запасните, които са с мобилизационно назначение имат готовност да изпълняват задачи при обявяване на военно положение в съответствие с получената повиквателна заповед. А тези, които са без мобилизационно назначение трябва също да са в готовност, но след получаване на повиквателна. Военната служба на резервистите започва да тече от часа и деня на обявяване на положението, посочва Капитанов.

За всяка навършена година на разположение за активна служба служителят в резерв получава възнаграждение в размер на едно месечно възнаграждение в съответствие със званието и степента му. А резервист, който в договора си е поел ангажимента да участва в мисии и операции извън страната ни, за всяка навършена година заплащането му се умножава по 1,5.

През времето, в което резервистът е на разположение за служба, той имат право на предимство при приемане на военна служба и при постъпване във военни училища, ползване ползване на почивните бази и болниците на Министерството на отбраната.

Кандидатите за резервисти трябва да са пълнолетни и да имат само българско гражданство. Също така трябва да са годни и психологически пригодни за служба, да притежават образование, което да съответства с изискванията на длъжността.

Освен това не трябва да са осъждани, да няма образувано наказателно производство срещу тях, да не са дисциплинарно освободени от военна служба и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация. В случай, че са в пределната възраст за служба или са назначени в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра и Българската армия не могат да кандидатстват, се посочва в сайта на Централното военно управление към Министерството на отбраната.

Твоят коментар

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *